Marjan Ogorevc: Energijsko zdravljenje

milky way, stars, man-1023340.jpg

Avtor: Marjan Ogorevc

Če ste se odločili da obiščete kateregakoli zdravilca, morate vedeti, da zdravilec dela na precej drugačen način kot zdravnik. Vendar se lahko oba dopolnjujeta in si nista v nasprotju, če sta dovolj ozaveščena in pokažeta nekaj pripravljenosti za sodelovanje. Ker večina ljudi bolezen razume v skladu z medicinskim sistemom, od zdravilcev pričakujejo, da pozdravijo njihovo bolezen oziroma da odpravijo simptome, kot to naredi zdravnik. Pogosto pričakujejo, da bodo izvedeli natančno diagnozo, koliko bo trajalo zdravljenje in kakšna zagotovila lahko dobijo o uspešnosti zdravilca. Pogosto k zdravilcu pridejo šele potem, ko je medicina odpovedala. In čeprav ne verjamejo v energijsko zdravljenje, pričakujejo čudežno ozdravitev. Včasih celo izpostavijo, da so pripravljeni več plačati, samo da bi bilo bolj uspešno.

Človek je gospodar svojega lastnega življenja in zase lahko stori precej več, kot si po navadi predstavljamo. Ob pravilnem razumevanju in ozaveščanju vzrokov bolezni lahko namreč premaga celo najtežje bolezni. Po vzhodnjaškem razumevanju človeka, je človek duhovno, energijsko in telesno bitje, ki vzajemno deluje s celotnim Vesoljem. Prišli smo do spoznanja, da v bistvu pri telesnih boleznih najprej oslabi imunski sistem. Ta pa je povezan z energetiko organizma in je tudi popolnoma odvisen od nje. Dejstvo je, da naša zavest in psiha v veliki meri določata zdravstveno stanje organizma. Ko ne pomagajo več nobena zdravila, lahko pomaga le še sprememba energetike preko psihe in naše zavesti.

Glavni vzroki naših bolezni, nezadovoljstev in problemov pa se nahajajo znotraj nas. Da bi spremenili svet, se moramo spremeniti mi sami. Spremeniti sebe pa je veliko težje kot se to na prvi pogled zdi. Da pa bi lahko spremenili sebe in posledično tudi svet okrog nas, pa ga moramo najprej razumeti. Šele razumevanje sveta, našega notranjega in tistega zunaj nas, odpira vrata za njegove spremembe.

Previdni moramo biti pri vsakem delovanju, tudi v mislih in čustvih. Ne smemo sprejeti nobene jasne negativne odločitve kot na primer: Tega nikoli ne bom zmogel!, Iz tebe ne bo nikoli nič!, Zgodila se bo nesreča!, Nikoli ne boš ozdravel! in podobno. Vsaka takšna fraza je tudi že program, ki deluje v naši podzavesti in ima sposobnost, da se samodejno brez naše kontrole razvija.

Lepo je živeti v iluziji, da ti lahko nekdo pripelje pomoč od zunaj. Večina ljudi ignorira ali pozablja dejstvo, da je za naš preporod in ozdravitev potrebno vztrajno in resno ter včasih tudi naporno delo na spreminjanju sebe.

ZAKAJ ZBOLIMO?
Z dolgoletnimi raziskavami, ki so bile potrjene v terapevtski praksi, lahko določimo mehanizem, ki povezuje misli, čustva, obnašanje človeka z njegovo boleznijo in boleznijo njegovih otrok. Karmična diagnostika je ena od metod, ki nam pri tem lahko veliko pomaga. Človek ni samo fizično telo, ampak je sestavljen tudi iz večih informacijsko energijskih plasti, ki so med sabo tesno povezane.

Ko negativne misli in občutki pridejo v našo podzavest, niso več pod našo kontrolo. Programi delujejo samodejno, nastanejo lahko zelo zapletene odvisnosti, ki se odražajo na telesni ravni. Ko enkrat v mislih ali dejanjih napravimo nekaj negativnega, to pride v podzavest in slej ko prej na površje ter se pokaže na fizični ravni. Pogosto pa se preseli tudi na tiste, ki jih imamo najrajši.

Iz vsega zgoraj navedenega lahko zaključimo, da so vse naše težave, fizične in psihične bolezni, travme, naša usoda, … rezultat povratnega delovanja Vesolja – našega okolja: Kakor seješ, tako boš žel!

MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA S KARMIČNO DIAGNOSTIKO
Izkušnje pri zdravljenju različnih bolezni kažejo na to, da je zdravljenje veliko bolj učinkovito, če je usmerjeno na vzrok, kot pa na bolni organ ali organizem. Bolezen je kot voda, ki teče iz pipe. Zaradi tega je potrebno najprej zapreti vodo, odpraviti vzrok, ker se v nasprotnem primeru bolezen lahko premešča iz organa na organ. Katerekoli tehnika, ki za svojo osnovo nima ugotavljanje vzrokov bolezni, ozaveščanje in duhovni razvoj človeka, pelje v degradacijo in je lahko škodljiva. Ozdravitev simptomov in boljše počutje, še ni znak ozdravitve človeka.

Pri karmični diagnostiki pri kateri ugotavljamo vzroke težav, ki izhajajo iz naših prednikov, naših predhodnih življenj, vsega kar se je dogajalo v času bivanja v maternici in vsega kar smo doživeli v toku življenja, posegamo zelo globoko v našo notranjost, prihaja do zelo močnega delovanja. Zavedati se moramo, da je vsaka jeza, zamera, užaljenost, neizpolnjeno pričakovanje in nasploh vse, kar nas je prizadelo v toku celega življenja, še vedno nekje v naši notranjosti, zato je potrebno to ozavestiti in očistiti, ker bo drugače nekoč prišlo ponovno na površje.

Včasih se pri energijskem zdravljenju, za razliko od medicinskega zdravljenja, sprožijo reakcije organizma, ki pa so samo potisnjeni simptomi, ki so prišli na površje. To je znak, da smo na dobri poti. Včasih bomo prisiljeni razrešiti stare nerazrešene težave v odnosih ali pa se nam bo sesul cel naš okosteneli način delovanja in bomo prisiljeni na spremembo.

V teku zdravljenja, dokler se polje ne stabilizira in uravnovesi, je priporočljivo, da se ne zapletamo v nove travmatične izkušnje na katerikoli ravni. V času neposrednega stika z notranjostjo, ko se urejajo in harmonizirao naše strukture biopolja, vsakršna negativnost ustvarja močno destrukcijo biopolja. Pogosto ravno nezadovoljstvo z učinkom terapije, jeza na terapevta in neizpolnjena pričakovanja povzročijo podzavestno agresijo, ki se vrne in povzroča težave in zmanjša ali izniči učinek terapije.

KAJ LAHKO NAREDIMO SAMI?
Pomembno je razumeti in sprejeti dejstvo, da bolezen ni zlo, ampak nas opozori in ščiti pred razpadom duhovnih struktur. Bolezen pravzaprav blokira nadaljevanje destruktivnih programov in je za nas še kako koristna, ker bi, če se ne bi pojavila, še naprej nepravilno razmišljali, čustvovali in delovali. Bolezen je torej možnost za našo spremembo.

Brez poznavanja katerekoli tehnike zdravljenja lahko sprejmemo odločitev, da sedaj, ko poznamo vzroke za nastanek bolezni, ki smo jih ozavestili ali izvedeli na terapiji, teh ne bomo več povzročali oziroma se pokesamo. Kesanje pa pomeni zavestno priznanje napak, zavestna odločitev da bomo popravili napake in jih ne bomo ponavljali. Tisto, kar je bilo v preteklosti napravljeno v nasprotju z višjimi zakoni, lahko ugotovimo tudi sami. Najlažje pa to prepoznamo in spremenimo s pomočjo za tak način dela usposobljenega terapevta. Metoda prepoznavanja napak je lahko analitična ali pa direkten uvid, kot to napravimo s pomočjo karmične diagnostike. Terapevt nam na terapiji pomaga energijsko spremeniti stare vzorce – vzroke bolezni. S tem se sproži proces sprememb v našem življenju. Koliko časa bomo za to potrebovali, je odvisno od naše pripravljenosti, velikosti težav in časa ki je pretekel od nastanka vzorca. Nekaj kar na primer že traja dvajset let, ne moremo spremeniti kar v enem dnevu.

Učinek terapije lahko pričakujemo v primeru, če smo se zelo jasno odločili svoje “grehe” popraviti, če smo ob tem iskreni, se zavedamo in priznamo svoje napake v preteklosti. Vse to pa mora biti tudi brez potrebe iskanja krivcev, obsojanja, ocenjevanja, zamer.

Kdaj boste vedeli ali ste že vse napravili? Takrat, ko ne boste navezani na nič materialnega ali duhovnega, vas nič in nihče ne more več razjeziti, razžalostiti, užaliti ali na kakršenkoli drugi način prizadeti, ne potrebujete več imeti prav in v to prepričevati druge. To pomeni, da znotraj sebe nimate več nobenega programa, ki bi reagiral na izzive od zunaj. Do takrat pa nam vsem skupaj zlepa ne bo zmanjkalo dela.

Z metodo karmične diagnostike pridemo v stik z osnovami življenja in univerzalnimi zakoni, ki jih določajo. Naše potovanje je vznemirljivo in koristno ter poučno. Včasih tudi zelo boleče. Boleče je predvsem takrat, ko vztrajamo v togi podobi tega, kar smo in ne dopuščamo višjemu duhu – božanskemu v nas, da prevzame kontrolo in nas vodi. Dokler je življenje še ohranjeno, se lahko uresniči naša sposobnost, da se spremenimo in prosto tečemo v skladu z življenjsko silo, ki nas vodi.

Naši izbiri je prepuščeno ali bomo vztrajali pri svojih togih življenjskih pogledih ali pa si bomo odprli nove perspektive življenja in pogledali kaj sega čeznje. Nič ni trajnega, nič togega in določenega, zato je odvisno od nas samih, da prevzamemo odgovornost za svojo evolucijo in začnemo segati preko naših dosedanjih meja. Naš potencial je brezmejen, izbira o tem ali ga bomo tudi izkoristili je samo naša. Nihče nima pravice in se tudi ne more odločiti namesto nas brez posledic zanj in za nas. Zdravilec, ki vam pozdravi nekaj, za kar vi sami niste pripravljeni storiti ničesar, vam pravzaprav škoduje, ker vas je prikrajšal za možnost spremembe. Bolezen pa se kot opozorilo slej ko prej povrne vam in pogosto tudi vašim otrokom.

Marjan Ogorevc

Marjan Ogorevc

Kot otrok sem veliko časa preživel v gozdu; pod okriljem mogočnih dreves sem se počutil varnega. V potoku sem lovil postrvi kar na roko, pasel sem sosedove krave. Narava me je vznemirjala, v svoji samoti sem se počutil varnega. V šolski knjižnici sem si sposojal knjige in z njihovo pomočjo vstopal v drugačne svetove, takrat kmečkemu fantu nedosegljive. Oddaljeni kraji so me privlačili zaradi meni nepoznanega življenja, ki naj bi tam pulziralo drugače kot pri nas – enako mistični so se mi zdeli tisti na Zemlji in oni v neznanem stvarstvu. Domišljiji sem dajal prosto pot. Danes vem, kako je ta pomembna in kako ustvari resničen svet, četudi v snovnem svetu nematerializirana.

Kot mlad fant sem zbolel za revmatično vročico. Šele ko sem se začel posvečati zdravilstvu, sem spoznal, kako me je konvencionalno medicinsko zdravljenje oviralo – tako zaradi prepovedi aktivnega gibanja, ki bi mi omogočilo hitrejše ozdravljenje, kot alopatskega zdravljenja, ki se pogosto izkaže za dvorezen meč. Ko sem se temu uprl, sem z redno telesno aktivnostjo, predvsem tudi s treningom borilne veščine nadoknadil motorični razvoj in začel uživati tudi v svojem telesu.

Odločil sem se za vojaški poklic. Od takrat je bilo moje življenje nenehno urjenje in organizirano do slednje minute, obenem pa omejevanje v spontanosti osebnega razvoja. Počutil sem se, kot da bivam v ozkem predoru. Vsak del življenja pa vodi v naslednjega, ko nadgradimo izkušnje. Po končani Pomorski srednji vojaški šoli v Puli sem se zaposlil na vojaški podmornici v Splitu; neskončne ure pod morsko gladino, osamljenost in ločenost od žene in otrok, disciplina, podrejanje avtoriteti …, vse to so bile težke preizkušnje, ki pa so me krepile telesno in duševno, obenem pa v meni dvigovale zdravo upornost proti sistemu.

Ko smo se pred tridesetimi leti z družino preselili v Brežice, sem čutil breme svojega za tiste čase samovoljnega odhoda iz vojaške službe, posledica tega pa je bila tudi močna skrb, kako preživeti družino. Opravljal sem različne službe, hkrati pa dokončal študij poslovne smeri na ljubljanski Ekonomski fakulteti. Vstopil sem v Slovensko vojsko in užival v delu tudi zaradi svojih izkušenj, ki so bile takrat še kako dobrodošle. Končal sem šolo za častnike.

Še v času službovanja na podmornici sem tekmoval v atletiki in vojaškem mnogoboju, kar vse so bile tudi dobre izkušnje, ko sem kasneje obiskoval šolo za atletske trenerje. V brežiškem atletskem klubu sem nato delal kot trener za atletske mete, pri tem pa sledil načinu treniranja velikega šampiona metalca kladiva Bondarchuka. Začel sem delati kot nacionalni trener za atletske mete. Vse to delo mi je doprineslo k znanju o anatomiji, fiziologiji in psihologiji človeka. Treniral sem metalca kladiva Vladimira Keva, bodočega trenerja svetovnega prvaka in olimpijskega zmagovalca Primoža Kozmusa (v sezoni 2011/2012 sem treniral tudi Primoža Kozmusa, ki sem ga spremljal tudi kot bioterapevt na OI v Pekingu leta 2008).

Trenersko delo je bilo svojevrstna predpriprava na bioterapijo in druge zdravilske metode, kot so radiestezija, reiki, manualne terapije … Začel sem proučevati biorgonomijo in se učil zdravljenja s karmično diagnostiko. O karmični diagnostiki preberite tukaj

Po letu 1992 me je vedno bolj začelo zanimati področje duhovnosti in osebnostne rasti; ključni dogodek je bila moja izčrpanost in obisk bioenergetika, ki mi je pomagal prebroditi zdravstvene težave. Vadil sem jogo, pričel redno meditirati in prebirati knjige na temo osebnostne rasti in samozdravljenja. Vse pogosteje sem vstopal v spremenjena stanja zavesti, kar se je dogajalo spontano, ali pa sem jih izzval. Spoznaval se metode alternativnega zdravljenja, tudi reiki (učiteljska stopnja in 5 let poučevanja), kar me je usmerilo v povsem drugačen način življenja in dojemanja lastnega obstoja in stvarstva. Zavedel sem se, da sem sposoben pomagati ljudem v bolezni in v stiski.

S hčerko Tino sva ustanovila Center za boljšo kakovost življenja MAAT, pozneje pa sem odprl Center za razvoj alternativnih metod zdravljenja ENOST in ustanovil šolo za bioterapevte po metodi integralne biorgonomije. Po osmih letih delovanja je njeno vodenje prevzel Tadej Pretner in jo preimenoval v Šolo za bioterapevte. V Sloveniji, na Hrvaškem in Poljskem sem vodil delavnice karmične diagnostike, na Poljskem pa tudi seminarje za bioterapevte.

Mnogo let sem intenzivno opravljal individualne terapije, a izčrpanost in spoznanje, da mnogi želijo le hitro pomoč, sami pa niso pripravljeni narediti odločilnih korakov k svoji ozdravitvi, sta me pripeljala do odločitve, da to delo omejim. Da pa bi pomagal več ljudem, sem sklenil svoja spoznanja opisati v knjigah in časopisnih kolumnah ter na predavanjih. Moje knjige so prevedene v poljščino, hrvaščino, srbščino, italijanščino, nemščino in angleščino. Več si preberite tukaj

Sem kolumnist Delove priloge Polet, revije Polet Fit, magazina Svjetlost in Večerove izdaje 7 dni. Sodelujem s Potovalno agencijo Samsara: vodim potovanja skupin na različne puščavske destinacije. Delo je skupinsko in individualno: posvečamo se umirjanju, razreševanju travm in vzrokom za zdravstvene težave ter težavam v odnosih. Več si preberite tukaj

Marjan Ogorevc

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi