Knjiga

Pacientove in zdravnikove pravice s sodno prakso in z izbrano zakonodajo

doctor, nurse, prescription-5591782.jpg

Mag. Boštjan J. Turk, univ. dipl. prav.

Diana Šubic, dipl. prav. (UN)

PACIENTOVE IN ZDRAVNIKOVE PRAVICE s sodno prakso in z izbrano zakonodajo

Vse priročnike lahko naročite tukaj: http://www.icgp.eu/narocilo.php

Draga bralka, dragi bralec, Pred vami je že 39. priročnik iz zbirke »Pravo za državljana«, tokrat o izjemno aktualni, zanimivi, kompleksni in uporabni tematiki. Govorimo o pacientovih in zdravnikovih pravicah.

Področje medicinskega prava, oziroma še ožje, področje prava pacientovih in zdravnikovih pravic je – resnici na ljubo – še precej v povojih, a se izjemno hitro razvija. Še do nedavnega je vejalo, da je skoraj nemogoče uspeti s pravnim zahtevkom zoper zdravnika ali zdravniško osebje – denimo zaradi nevestnega zdravljenja. To se sedaj spreminja, predpisi glede pacientovih pravic so čedalje bolj konkretni, sodna praksa na tem področju pa čedalje bolj bogata.

Priročnik, ki je pred vami, pa ni le klasičen priročnik o pacientovih pravicah, ampak je precej več. V inštitutu smo si ga namreč zamislili tako, da smo obdelali ne le pacientove pravice v odnosu do zdravnikov, ampak tudi zdravnikove pravice v odnosu do pacientov. Želeli smo namreč narediti uravnoteženi priročnik, saj se zavedamo, da pacientove pravice niso neomejene, ampak se končajo z njihovimi dolžnostmi, tam pa nastopijo pravice zdravnikov.

Tudi priročnik »Pacientove in zdravnikove pravice« je napisan v priljubljeni obliki vprašanj in odgovorov, s kolegico pa sva vanj vključila tudi nekaj najbolj zanimivih primerov iz sodne prakse, prav tako pa sva dodala tudi izbrane vsebine iz Zakona o pacientovih pravicah.

V priročniku boste našli obilo zanimivih vsebin. Naj jih naštejem le nekaj: - Pravica pacienta do proste izbire zdravnika, - Pravica pacienta do kakovostne in varne zdravstvene obravnave, - Pravica do spoštovanja pacientovega časa, - Pravica pacienta do seznanitve z njegovo zdravstveno dokumentacijo, - Pravica pacienta do varstva osebnih podatkov, - Pravice zdravnika in zdravstvenega osebja v povezavi z obravnavno duševno neuravnovešenih oseb - Ravnanje zdravnika v primeru suma, da je pacient storil kaznivo dejanje - Ravnanje zdravnika v primeru ugotovitve nepooblaščenega posredovanja osebnih podatkov drugim osebam s strani medicinske sestre - Posebne pravice otrok - Pristojnosti varuha človekovih pravic v primeru kršitve pacientovih pravic - Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic

In tu je še sodna praksa: Izbrali smo najbolj zanimive primere s pojasnilno dolžnostjo zdravnikov, v povezavi s samostojnim odločanjem o zdravljenju, v povezavi s pravico do drugega mnenja, v povezavi z zaupnostjo pacientovih osebnih podatkov in številne druge.

Priročnik »Pacientove in zdravnikove pravice« je v prvi vrsti namenjen vsem pacientom, njihovim svojcem in prijateljem, ter zdravnikom in zdravstvenemu osebju. Prav tako je namenjen vsem, ki se z zdravstvom ukvarjajo profesionalno:
- predstavnikom kliničnih centrov - predstavnikom zdravstvenih domov
- članom Zdravniške zbornice Slovenije - Varuhu pacientovih pravic - zaposlenim na Ministrstvu za zdravje - pravnikom in odvetnikom, ki se ukvarjajo s pacientovimi in zdravnikovimi pravicami - vsem, ki jih omenjeni priročnik zanima

Dodala sva še dva zakona in sicer zakon o pacientovih pravicah in izbrane vsebine zakona o zdravilstvu.

Ob prebiranju priročnika vam s soavtorico želiva veliko pridobivanja koristnih informacij in novega znanja, ki ga boste lahko uspešno uporabili, ko se boste soočali z vprašanji, povezanimi s pacientovimi in zdravnikovimi pravicami. Predvsem pa uprava, da boste z njegovo pomočjo našli odgovor na marsikatero vprašanje, dilemo, nejasnost oziroma problem v zvezi s to zelo zanimivo pravno problematiko.

Mag. Boštjan J. Turk, soavtor

BOŠTJAN J. TURK
Se je rodil leta 1967 v Ljubljani. Leta 1992 je diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti z diplomskim delom »Enakost pred zakonom«. Leta 1994 je diplomiral še iz poslovnih študij po programu Londonske Gospodarske zbornice (LCCI) pri londonski akademiji Saint George International, ki velja za enega najbolj priznanih poslovnih študijev v svetovnem merilu. Istega lega je postal tudi sodelavec slovite britanske TV agencije REUTERS TV.

Leta 2002 je magistriral iz mednarodnega prava pri ljubljanski Pravni fakulteti. Leta 2005 je postal član Academy For Political Studies iz New Yorka, leta 2015 pa predstavnik priznane irske poslovne šole Dublin Business School. Danes je direktor in strokovni vodja Inštituta za civilno in gospodarsko pravo iz Ljubljane. Je tudi habilitirani univerzitetni predavatelj s področja prava na Fakulteti za management in pravo iz Ljubljane in na Akademiji Gea College iz Ljubljane. Bil je mentor številnim študentkam in študentom, ki ga za svoje pedagoško delo redno ocenjujejo z najvišjimi možnimi ocenami. Predava tudi v tujini, saj je gostujoči predavatelj na četrti največji in eni najuglednejših nizozemskih univerz Fontys iz Eindhovna in na najuglednejši poljski univerzi in drugi najstarejši univerzi v Evropi – na Jagelonski univerzi iz Krakowa.

Predava tudi na številnih seminarjih tako doma kot tudi v tujini. Predaval je za številna najuglednejša domača in tuja podjetja – za nemško založbo Verlag Dashoefer, za Obrtno-Podjetniško zbornico Slovenije, za Trgovinsko zbornico Slovenije, za Zbornico Davčnih svetovalcev Slovenije, za Zavod za varstvo in zdravje pri delu ipd.

Bil je in je še vedno pravni svetovalec številnim uglednim domačim in mednarodnim podjetjem, med drugim izobraževalnemu centru Londonske gospodarske zbornice v Ljubljani, založbi Verlag Dashoefer, Turistično-Gostinski Zbornici Slovenije, banki Raiffeisen itd.

V različnih domačih in tujih tiskanih medijih že več kot petnajst let objavlja prispevke s področja prava, poslovnih odnosov in mednarodne politike. Je stalni sodelavec časopisnih hiš Delo, Dnevnik, Bančni Vestnik, Finance, Vzajemnost in še nekaterih drugih.

Doslej je bodisi sam, bodisi v soavtorstvu napisal že 38 knjig in komentarjev zakonov. Nekatere njegove knjige so bile med najbolj prodajanimi v Ljubljani. Vse knjige so naletele na veliko zanimanje tako strokovne kot tudi laične javnosti.

DIANA ŠUBIC
Rojena leta 1993 v Kopru, je diplomirala leta 2018 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Trenutno zaključuje magisterski študij II. stopnje z magisterskim delom na področju civilnega in gradbenega prava. Delovne izkušnje si je do sedaj nabirala v podjetju, kjer se je ukvarjala predvsem s civilnim, gospodarskim in gradbenim pravom ter v notarski pisarni. Z Inštitutom za civilno in gospodarsko pravo prvič sodeluje kot soavtorica pri pisanju pravnega priročnika s področja pacientovih pravic.

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Mogoče te zanima tudi