Prek trnja do zvezd.

TaDružina

Družina je osnovna in najpomembnejša celica saj v njej pridobimo temeljne vrednote. Mladi pri odraščanju potrebujejo zdravo mešanico avtoritete, varnosti, sproščenosti in svobode, da lahko izrazijo svojo identiteto ter se razvijejo v samostojno osebnost. Pri tem so zelo pomembni zdravi odnosi, medsebojno spoštovanje in primerna komunikacija, ne pa oblika družine!

»Ljubezen, partnerstvo, družinsko življenje in z njimi povezane vrednote so osrednja tema človekove eksistence – v vseh dobah, v vseh družbah, kulturah in civilizacijah. Za ogromno večino ljudi predstavljajo te teme življenjski okvir, v njem najdejo vse najbolj dragoceno, od temeljne varnosti do najvišje izpolnitve. Danes se človeštvo bolj kot kdaj prej sprašuje o vrednosti in smiselnosti svojega ravnanja in svojega bivanja. A vedno znova se vrača k spoznanju, da je ljubezen najvišji domet in najvišja vrednota. Vse velike krize so nazadnje krize ljubezni, ljubezni do sočloveka, do narave, do sveta, do absolutnega – tudi ljubezni do sebe. Izbira bodočnosti je izbira ljubezni, alternativne izbire vodijo v sebičnost in sovraštvo, oboje pa v zanesljiv propad. Odločitev za to izbiro pa nas čaka predvsem tam, kjer najbolj smo – v našem mikrokozmosu, ob svojih partnerjih in v svojih družinah. Tu je naš svet in naša bodočnost. Ne zapravimo je.«

Janek Musek –  Ljubezen, družina in vrednote