Žalovanje odraslih

human, man, mourning

Avtor: SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Program je namenjen odraslim osebam v procesu žalovanja, ki so doživele v zadnjih treh letih (dopuščamo tudi izjeme) smrt bližnje osebe (otroka, partnerja / zakonca, starša, prijatelja), ne glede na način smrti (po dolgotrajni bolezni, nenadne smrti, nesreče, samomori…), ne glede na starost, spol ali osebno prepričanje.

S programom nudimo pomoč žalujočim in njihovim najbližjim pri olajšanju procesa žalovanja in čim boljši ponovni integraciji v družbo in življenje. S pomočjo različnih oblik pomoči, podpore in izobraževanja pomagamo žalujočim pri odkrivanju lastnih virov moči in vzpostavljanju (samo)pomoči.
Program izvajajo redno zaposleni strokovni delavci in prostovoljci, ki jih društvo strokovno usposobi v okviru lastnih izobraževalnih programov in usposabljanj s tujimi strokovnjaki.

Žalujočim so na voljo:
– individualni svetovalni pogovori,
– telefonsko svetovanje,
– srečanja v strokovno vodenih skupinah za podporo žalujočim,
– predavanja in delavnice »Ko nekdo ostane sam«
– udeležba na klubu žalujočih
– mesečna tematska srečanja »Pot srca«.

Za širšo javnost društvo izvaja tudi izobraževalne programe v obliki predavanj oziroma svetujemo glede strokovne literature in podpornega gradiva s področja žalovanja. Namreč, kažejo se vedno večje potrebe po dodatnem izobraževanju strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu srečujejo z žalujočimi (na primer v zdravstvu, na področju sociale in vzgojno-varstvenih služb ter drugje).
Program Žalovanja odraslih po izgubi bližnjih poteka v vseh območnih odborih društva. Obseg dela v programu se razlikuje glede na velikost območnega odbora in njegove siceršnje zmožnosti. Povsod je zagotovljena telefonska dosegljivost, prostor in prisotnost strokovnega delavca ali prostovoljca ob dogovorjenem času.

Vse storitve so za uporabnike brezplačne.

Koordinator programa: Kristina Kveder, dipl. soc. del.
T: 051 415 446
E: zalovanje.odraslih@hospic.si

AKTIVNOSTI V PROGRAMU
Skupine za podporo odraslih žalujočim
Skupine nudijo varno in podporno okolje in so namenjene odraslim po smrti bližnjega. Uporabnike, ki jih še ne poznamo, povabimo na predhodni individualni pogovor pred vključitvijo v skupino. Skupina šteje od 8 do 10 članov, ima dva sovoditelja, ki skupino moderirata. Navadno se izvede 8 dvo-urnih srečanj, zaporedno vsak teden. Skupine nudijo varno in podporno okolje in so namenjene odraslim po smrti bližnjega. Uporabnike, ki jih še ne poznamo, povabimo na predhodni individualni pogovor pred vključitvijo v skupino. Skupina šteje od 8 do 10 članov, ima dva sovoditelja, ki skupino moderirata. Navadno se izvede 8 dvo-urnih srečanj, zaporedno vsak teden.

Udeleženci so v skupine razvrščeni glede na to kdo jim je umrl (partner, otrok, starši), ker se tako lažje vživljajo drug v drugega in se medsebojno podpirajo. Skupina se medsebojno podpira, spoznava izraze procesa žalovanja, omogoča izmenjavo doživljanj in občutij, ki so povezana s smrtjo bližnjega. Na srečanjih se formira varen prostor, da je omogočeno celjenje preteklosti. Vsakega posameznika skušamo podpreti v njegovi notranji moči, iskanju podpore v sebi in mu pomagamo razumeti ožjo (svojce) in širšo okolico, ki ima tudi težave pri sprejemanju nastale situacije in srečevanju z njimi in procesom žalovanja pri njih, gradimo nekakšen most med njimi in s tem olajšujemo njihovo komunikacijo.

Skupina je pomembna tako iz osebnega vidika nevtralizacije odzivov na žalovanje kot tudi iz socialnega, zmanjšuje se socialna izoliranost, ki ponuja novo socialno mrežo. Skupine so homogene glede na izgubo (udeleženci so v skupine razvrščeni glede na to kdo jim je umrl: partner/zakonec, otrok, starši, ker se tako lažje vživljajo drug v drugega in se medsebojno podpirajo) in heterogene po drugih parametrih.

Klub žalujočih
Je srečanje žalujočih oseb po izgubi bližnje osebe sicer s pogovori na temo žalovanja kot družabno srečanje žalujočih. Društvo po nekaterih območnih odborih društva organizira klube žalujočih enkrat na mesec. Klub je neformalne narave.
Vikend skupina za žalujoče
Bivalna vikend skupina je namenjena druženju žalujočih v okviru pripravljenega programa dela in daje priložnost za medsebojno podporo, za izmenjavo izkušenj. Udeleženci krijejo stroške bivanja in prehrane, vodeno strokovno delo je brezplačno.

Delavnice
So namenjene vsem tistim, ki se ne morejo ali niso pripravljeni udeleževati večkratnih srečanj skupine kot podporo žalujočim ali če želijo pred vključitvijo v skupino več zvedeti o procesu žalovanja. V 4 šolskih urah so slušatelji deležni osnovnih informacij o poteku žalovanja, normalnih odzivih, možnih načinov pomoči predelovanja reakcij na žalovanje, ter imajo priložnost spregovoriti o lastnih izkušnjah. Nudena je tudi možnost nadaljnjega individualnega ali skupinskega spremljanja žalujočega.

Tematska srečanja “Pot srca”
So priložnost, da varno izrazimo vse, kar se nam na razpisano temo še dogaja v procesu žalovanja. Na srečanjih bomo skušali vsak pri sebi prepoznati, kako je žalost lahko ogromen potencial za osebno rast in celjenje naše preteklosti. Srečanja potekajo enkrat mesečno,vsako prvo sredo v mesecu, med 18. do 20. uro, v prostorih Slovenskega društva hospic v Ljubljani, Gosposvetska 9. Skupina je do 10 oseb, zato se je potrebno predhodno prijaviti.

Mesečna tematska srečanja »Pot srca« so priložnost, da varno izrazimo vse, kar se nam na razpisano temo še dogaja v procesu žalovanja. Na srečanjih skušamo vsak pri sebi prepoznati, kako je žalost lahko ogromen potencial za osebno rast in celjenje naše preteklosti. Del vsake izgube je žalost. Izgubo enačimo z bolečino, s trpljenjem, z obupom… Jočemo zaradi izgub, obupani smo in postajamo brezvoljni, izgubljamo upanje zaradi izgub. Ujeti smo v izgube. Toda pomembno je, da sčasoma postajamo z izgubami tudi močnejši. Lahko nam poka srce, ampak… Lahko se počasi spreminjamo in zorimo v življenju zaradi naših izgub. Izgube so preobražajoče. Nikoli več nismo tisti stari, prejšnji mi.*

*Vir: www.hospic.si/programi/zalovanje-odraslih/

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi