Stvarna napaka ali garancija

laundromat, laundry, launderette-1744612.jpg

Humanitarno društvo Pravo za vse informira

Stvarna napaka ali garancija

Avtorica: Ana Lep, mag. prav.

Zdi se nam, da se izdelki, ki jih kupimo, vse pogosteje kvarijo oziroma nimajo pričakovanih lastnosti, zaradi česar smo razočarani in nezadovoljni. Prav zato je dobro poznati pravice, ki jih imamo kot potrošniki. Napake na kupljenem blagu lahko uveljavljate iz naslova garancije ali stvarne napake, ki ju ureja Zakon o varstvu potrošnikov[1] (v nadaljevanju ZVPot). V nadaljevanju vas bomo popeljali čez oboje in predstavili razlike med njima.

Kaj je garancija?
V skladu s 15b. členom ZVPot je garancija vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. Garancija se lahko uveljavlja proti proizvajalcu in tudi proti prodajalcu. Če kupljeno blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti navedenih v garancijskem listu oziroma oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik zahteva odpravo napake. V kolikor napake niso odpravljene v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Potrošnik ima po poteku navedenega roka (če proizvajalec ne popravi ali zamenja blaga) tudi pravico, da pogodbo razdre ali zahteva znižanje kupnine.

Kdaj gre za stvarno napako?
Napaka je stvarna, če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; ali če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila (37. člen ZVPot). Potrošnik lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od takrat, ko je bila napaka odkrita, vendar pa po dveh letih od nakupa prodajalec več ne odgovarja za stvarne napake. Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da odpravi napako na blagu, vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako, blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek. Pravico pa ima zahtevati tudi povrnitev nastale škode. Prodajalec mora na potrošnikovo zahtevo odgovoriti v roku 8 dni. Pomembno je izpostaviti še, da pravice, ki jih ima potrošnik pri uveljavljanju stvarnih napak na blagu, ima tudi v primeru stvarnih napak pri izvajanju storitev.

Kako se razlikujeta?
Poglavitna razlika je, da lahko garancijo uveljavljate samo zoper izdelek za katerega je bila ali bi morala biti dana garancija, med tem ko lahko zahtevek zaradi stvarne napake uveljavljate zoper vsak kupljen izdelek. Garancija se lahko uveljavi v garancijskem roku, med tem ko je zahtevek za stvarno napako mogoče podati v dveh mesecih od odkritja napake, pri čemer pa prodajalec po poteku dveh let od nakupa za stvarne napake več ne odgovarja. Zahtevek za uveljavitev stvarne napake lahko podate samo pri prodajalcu, med tem, ko lahko garancijo uveljavljate tudi od proizvajalca. Zelo pomembna razlika med njima je tudi v pravicah, ki jih nudita potrošniku. Pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije lahko potrošnik sprva zahteva zgolj odpravo napake. Šele, če proizvajalec v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, napake ne odpravi, lahko potrošnik zahteva nov, brezhiben izdelek. Med tem pa ima potrošnik pri uveljavljanju pravice iz naslova stvarne napake možnost izbire, in sicer lahko zahteva odpravo napake, sorazmerno znižanje kupnine, zamenjavo za nov brezhiben izdelek ali vračilo plačanega zneska. Potrošniki imajo pogosto mnenje, da za izdelke, pri katerih je dana garancija ni mogoče uveljavljati pravic iz stvarne napake, vendar to ne drži. Pravica izbire je na potrošniku, česar včasih prodajalci ne razumejo.

Ne glede na to ali boste uveljavljali pravico iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, se lahko v primeru težav pri uveljavljanju pravic obrnete na Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Kateri zahtevek bo za vas bolj ugoden je odvisno od tega za kakšno blago gre, ali je zanj sploh bila izdana garancija in kdaj je napaka nastala.

[1] Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18

Vir: https://www.pravozavse.si/stvarna-napaka-ali-garancija-kaksna-je-sploh-razlika/

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi