banner kultura

Prek trnja do zvezd.

Brez kulture smo nula.

Kultura ima za človeka velik zgodovinski in družbeni pomen. Majhen narod  brez nje ne more preživeti, kar se je pokazalo in dokazalo že v preteklosti. 

Napredka tehnologij in digitalizacije ne moremo ustaviti. Pomembno pa je ohraniti vrednote, klasično branje in pisanje za kar se med drugim trudi tudi Informativni klub Taraja.