banner alternativa

Kar seješ, to žanješ.

Ko preneha vzrok, preneha tudi posledica

Alternativna medicina gleda na človeka kot celoto. Človek je namreč mnogo več kot le telo. Le malo bolezni ima izvor neposredno v človeškem telesu. Bolezni lahko izvirajo tudi iz človekove duhovne ali duševne drže. Alternativna medicina meni, da bolezen ni nič drugega kot porušeno ravnovesje v nas. Z metodami, ki jih alternativna medicina pri alternativnem zdravljenju uporablja, se trudi  vzpostaviti porušeno ravnovesje. Tako kot pri uradni medicini, je potrebno tudi pri alternativni medicini poudariti, da smo za svoje zdravje in počutje odgovorni sami! Informativni klub Taraja se zavzema za združitev uradne in alternativne medicine za pomoč človeku in ohranjanje vseh nivojev zdravja.