Marjan Ogorevc: Koristna knjiga

Avtor: Marjan Ogorevc

Skoraj vsako leto napišem knjigo. Da bi lahko pisal, moram tudi veliko brati. Najrajši knjige kupim, saj jih večkrat predelam, nekatere tudi po nekaj desetletjih. Prvič knjigo sproščeno preberem v treh dneh. Drugič jo preberem in podčrtam pomembne vsebine in še enkrat grem skozi v tehniki foto branja. In čez nekaj časa se knjige, ki mi je ljuba in v kateri najdem veliko zanimivosti in koristnih sporočil še enkrat lotim ter preberem vse kar je podčrtano. Zapišem si tisto, kar lahko uporabim na predavanjih in integriram v svoj sistem naravnega zdravljenja, karmično diagnostiko. Poskušam biti na tekočem z najnovejšimi izsledki na področju ezoterike, saj predavam in sem strokovni vodja v šoli za bioterapevte, ki temelji na karmični diagnostiki. Kadar avtor predlaga neko tehniko, jo preizkusim, da lahko ocenim, kako učinkovita je in ali jo lahko predlagam ljudem, še posebej učencem šole za bioterapevte.

V zadnjem času se me je še posebej dotaknila knjiga Doživetje akaše avtorja madžarskega znanstvenika Ervina Lazsla, zato bi rad podelil z vami, kako sem jo doživel. Avtor je zbral doživetja dvajset vodilnih osebnosti na področju kulture in znanosti, ter vse skupaj povzel v svojem delu knjige. Naj navedem samo nekatere kot so Stanislav Grof, Alex Grey, Swami Krivananda in Edgar Mitchell. Predstavili so pomembne dokaze o resničnosti akaše kot zapis in temelj vsega kar se je in se bo zgodilo v našem materialnem svetu. Gre za podoben zapis v kvantnem svetu, kot je internet v našem svetu. Vsi po vrsti so doživeli skozi izkušnje vstopanje v akašo neke vrste duhovni preporod. Pomembno sporočilo je, da je vstop v akašo možen vsakemu, vendar pod določenimi pogoji.

Zahodnemu človeku je takšen pristop pogosto nerazumljiv in nedoumljiv, najmanj pa čuden. Nas, ki se s tem ukvarjamo imajo za čudne, včasih kar za nore.  Moram priznati, da se včasih tudi sam počutim malo norega. V resnici moraš biti malo drugačen, malo nor, da tako kot jaz, 30 let posvetiš raziskovanju tega mističnega, okultnega dela ki se dotika naših življenj. Ko pa vstopiš na polno v njega, pa se ti odkrije neverjetni svet, ki ti povsem spremeni življenje. Seveda ne zanikam materialnega sveta, ki je še tako realen, ki ga lahko razloži, preiskuje in dokazuje Newtonska fizika in mehanika. Vendar pa je enako stvarna tudi druga, nevidna stran, ki ji lahko posplošeno rečemo kvantna realnost, ki jo Newtonska fizika ne razume, jo pa dobro razloži kvantna fizika in ostale kvantne znanosti. potrebno jih je povezati in dobimo holistični – celostni pogled na svet. Tu pa nastopi znanstvenik Ervin Lazslo, ki je po meni še najbližji razlagi teorije vsega, kar mrzlično iščejo stoletja znanstveniki.

V zahodnem svetu, v katerem živimo, prevladujeta primat znanosti in materialistična paradigma, v kateri ni prostora za vse tisto, kar se ne ujema z njo. V knjigi avtor povede bralca skozi osebne pripovedi posameznikov o doživetjih akaše, ki so preobrazila njihovo življenje in razmišljanje. Po njegovem prepričanju, ki temelji na kvantni fiziki, kvantni biologiji in raziskovanju kvantnih možganov, je znanstvena razlaga akaše povsem mogoča. To v knjigi tudi zelo dobro opiše. Potrdi znanstveno hipotezo, da so možgani fizično sposobni omogočiti doživetja, temelječa na informacijah iz zunanjega okolja, ne da bi jih te informacije morale doseči prek telesnih čutil.

Nadaljuje s praktično uporabo teh doživetij, zatem analizo okoliščin in učinkov doživetij ter nazadnje oceno smisla doživetij in njihovega pomena za življenje. Ta pot logično privede do povzetka, v katerem si avtor prizadeva sestaviti znanstveno razlago za doživljanje akaše in tako premaga vrzel med izvenčutnim, mističnim človeškim doživljanjem in znanstveno priznanimi področji raziskovanja. Logično je domnevati, da to polje ne le ohranja in prenaša energijo, temveč tudi shranjuje in prenaša informacije. Avtor izkaže čast starodavnemu uvidu, ki je ta vidik oziroma razsežnost enotnega polja poimenoval ‘polje akaše’.

Laszlo uspešno povezuje sodobno znanost ter različna spoznanja večine svetovnih kultur, ki so poznale in še danes poznajo ter cenijo spremenjena stanja zavesti, v katerih naše medsebojne povezave postanejo razvidne zavesti. Ta stanja so v znanosti joge imenovana samadhi, v hinduizmu mokša, v zenu satori, v sufijstvu fana, v kabali ruah hakodeš in v krščanski mistiki unio mystica – mistično zlitje doživljajočega subjekta z univerzumom. Podobno kot informacije, prejete prek čutil, tudi informacije, ki vstopajo v telo s kvantnimi učinki, izvirajo iz resničnega sveta in mapirajo dogodke ter okoliščine v svetu. Čeprav današnji svet ponavadi zanika obstoj takšnih spontanih, zunajčutnih informacij, so bile te dobro poznane tradicionalnim ljudstvom – njihovim šamanom, zdravilcem, prerokom in duhovnim voditeljem. V današnjem času pa se različni terapevti, mistiki ali nadpovprečno intuitivni posamezniki zavedajo prejemanja informacij mimo telesnih čutil. Laszlo potrjuje hipotezo, da takšnih informacij možgani ne ustvarjajo, ampak jih najverjetneje samo prenašajo. Kajti če bi možgani ustvarjali informacije, bi te utegnile biti plod domišljije, tiste, ki jih možgani prenesejo, pa izvirajo iz resničnega sveta.

Zgodovinsko gledano lahko ugotovimo, da vzhod, ki ima kontinuiteto razvoja zavesti, bolj sprejema drugačen pogled na svet, o katerem piše avtor, saj so ugotovitve sodobne kvantne znanosti zapisane že v vedah in so vpletene v velike vzhodne religijske sisteme, zato tudi bolj sprejemljive. Na Zahodu je znanje, ki izhaja iz sumerske, egipčanske, grške civilizacije in so ga preučevali hermetisti in alkimisti, v srednjem veku zamrlo ali prešlo v ilegalo in so ga poučevali kot ezoterično – skrito znanje. Prebujanje se je začelo v renesansi, v današnjem času pa se širi zelo hitro, saj je znanost, predvsem kvantna, tako napredovala, da ga lahko potrdi, razišče in razloži. S tem postaja vse bolj množično sprejemljivo tudi za skeptike in vse tiste, ki so mu doslej oporekali.

Zahodni um je bolj razumski, zato potrebuje razlage in razumevanje, da bi sprejel nekaj novega. V tem času je na Zahodu sprejemljivo to, kar znanost dokaže in razloži. In Ervin Laszlo pripada tem naprednim znanstvenikom, ki jim lahko poenostavljeno rečemo kvantni znanstveniki. Kot piše v knjigi, je za današnji zahodni svet resnično samo tisto, kar je dejansko oprijemljivo, kar je »opredmeteno«. Večina celo zavrača zamisel o obstoju širše nevidne sfere resničnosti – in doživetja. Tisti, ki nimajo neposredne izkušnje z nevidnim svetom, imajo ta svet za plod domišljije. Kar sodobni ljudje vidijo, je omejeno s tem, kaj verjamejo, da lahko vidijo, zato v današnjem pogledu na svet manjka dokaz in razlaga tistega, kar je nevidno. Temu avtor pravi akaša in jo opredeli kot informacijsko in spominsko komponento enotnega polja, ki ni le teorija, temveč element resničnega sveta. Poročila v tej knjigi dokazujejo, da je akaša tisti del resničnega sveta, ki ga lahko izkušamo. Dostopanje do polja akaše, torej doživljanje akaše, je pristen in resnično temeljni element človeške izkušnje. Temu pa lahko rečemo šesti čut, ki je zunaj zaznave s petimi čutili.

Skozi knjigo tudi bralec, ki se doslej ni srečeval s to tematiko, prek pričevanj tistih, ki to izkušnjo imajo, spozna, da je doživljanje akaše stvaren in resnično temeljni element človeške izkušnje. Še posebej pomembno sporočilo knjige je, da si lahko ta spoznanja pridobi vsak, ne glede na to, ali verjame v to. To se v nekaterih primerih zgodi spontano, največkrat pa namensko z razvojem zavesti.

Čeprav so, kot zapiše avtor, v preteklosti in nekateri še danes živeči misleci, kot so Šri Aurobindo, Jean Gebser, Richard Bucke, Rudolf Steiner, Stanislav Grof, Don Beck, Ken Wilber in Eckhart Tolle, v preteklosti že učili in v praksi dokazovali obstoj akaše, ki jo lahko neposredno izkusimo, če se dvignemo v zavesti in prestopimo meje svojega ega, je avtor v tej knjigi to znanje približal ljudem. To pa je še posebej dragoceno za naš čas, v katerem razvoj poteka tako hitro in v katerem hrepenimo po novih spoznanjih.

Knjigo bogatijo osebno doživete izkušnje posameznikov, ki so postale predmet sistematičnega in natančnega preiskovanja in znanstvenega raziskovanja. Različna doživetja akaše, ki so jih preučevali pisci, obsegajo številne oblike parapsiholoških pojavov, kot tudi obsmrtna in zunajtelesna doživetja, komuniciranje z umrlimi in doživljanje svojih prejšnjih življenj. Med orodji za raziskovanje teh doživetij so inovativne metode psihoterapije in eksperimentalne parapsihologije, kot tudi klinično opazovanje ter statistična analiza. Ti pristopi odpirajo nova področja, kajti večine doživetij akaše ni mogoče pojasniti s koncepti in metodami običajne znanosti, saj se ne ujemajo z njeno materialistično in redukcionistično paradigmo.

Pri branju knjige bodo bralci dojeli dejstvo, da lahko in da so morda že doživeli akašo, tako bo to postalo del njihovega življenja. Obenem pa se bodo ta doživetja pojavljala vedno pogosteje, vedno večjemu številu ljudi, kar pomeni spremembo razmišljanja in dvig zavesti. To pa bo privedlo do spoznanja, kako praktično uporabiti doživetje akaše v vsakdanjem življenju, pa tudi pri izobraževanju, poslovanju, zdravljenju in v umetnosti. Poročila nam govorijo, da doživetja akaše utegnejo odpreti povsem nove poglede v izobraževanju, na vseh področjih življenja od poslovanja, umetnosti, vseh vrst zdravljenja.

Knjiga je namenjena širšim množicam, saj je v prvem delu napisana preprosto in razumljivo, v drugem delu pa ponuja veliko več tudi tistim, ki imajo že izkušnje na tem področju. Ti bodo dobili razlago tistega, kar se jim že dogaja. Odpira vpogled v drugačno realnost, ki vodi v novo paradigmo, da je svet veliko več kot samo materialen, prepoznaven s petimi čutili, kot to razlaga redukcionistična in materialistična uradna znanost.

Avtor postavi in dokazuje drzno hipotezo, ki pravi, da polje akaše beleži, shranjuje in prenaša informacije holografsko. Ob tem podaja razlago, kako lahko tisti, ki so izurjeni, pridobivajo informacije iz akaše. To pa razloži intuicijo in vse drugo, kar počnejo različni mistiki, terapevti. Zato menim, da bo knjiga še posebej koristna za vse tiste, ki se kot psihologi, psihoterapevti, psihiatri, bioterapevti in vsi drugi terapevti ukvarjajo s tem, kako izboljšati zdravje, odnose in srečo ljudi.

Marjan Ogorevc, bioterapevt

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi