TaSociala

man, board, drawing-2037255.jpg

Kaj je pravzaprav travma?

Travma je beseda, ki se v vsakdanjem jeziku uporablja precej široko. Običajno jo ljudje uporabljamo za opredelitev zelo stresnega dogodka ali težke izkušnje. Ko govorimo o travmi v kliničnem smislu, to povezujemo z dogodkom, ki je posamezniku popolnoma presegel sposobnost obvladovanja.

Nastanek moderne medicine

Jezikovni pregled: Mojca Blažej Cirej Avtorica: Bella Weaver Povzeto po: Vir: Viljem Brumec: Kratka zgodovina medicineVir: John G. Hargrave: Spletni vir: https://www.britannica.com/biography/ParacelsusVir: https://zgodovinanadlani.si/en/1642-umre-galilejo-galilej/ Moderna medicina se je razvijala na osnovi laične (ljudske) medicine Za ranjenega ali bolnega človeka je skrbel že pračlovek z uporabo zdravilnih učinkov vode, zelišč, sonca in ognja, z imobilizacijo zlomov z …

Nastanek moderne medicine Read More »

Kaj je fizioterapija?

Jezikovni pregled: Mojca Blažej Cirej Avtor: PETRA GOSPETI, dipl. fiziot. Fizioterapija je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija. Fizioterapija je zdravstveni poklic s strokovnim znanjem na področju gibanja in priprave vadbenih programov v vseh življenjskih obdobjih in pri različnih zdravstvenih stanjih. …

Kaj je fizioterapija? Read More »

Socialna oskrba na domu v praksi

Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Kako si lahko pomagate, če ste žrtev nasilja?

Povejte in zaupajte policistu, prijateljem, nevladnim organizacijam, lahko tudi centru za socialno delo, in ne dovolite, da se nasilje stopnjuje, pokličite policijo na številki 113 ali 080 12 00, na vaš osebni telefon pod hitro klicanje si shranite policijo, reševalce, gasilce, CSD, 24-urni krizni center, krizni center. Kontakte si lahko zapišete na več listkov in jih spravite v žepe različnih oblačil.

hospice, pushing wheel chair, disabled-1794112.jpg

Spremljanje hudo bolnih na domu

Hospic-spremljanje umirajočih in njihovih svojcev na domu pomeni celostno oskrbo hudo bolnih v zaključni fazi bolezni in njihovih svojcev tam, kjer so nastanjeni, predvsem na domovih, v bolnišnicah in domovih za ostarele. Strokovna obravnava neozdravljivo bolnih temelji na timskem pristopu, vsaka posamezna obravnava je skrbno načrtovana in v skladu s potrebo in izbiro hudo bolnega. Zagotovljeno je najboljše možno lajšanje in preprečevanje fizičnega trpljenja in podpora pri razreševanju čustvenih, duhovnih in socialnih stisk, ki se pojavijo ob dejstvu, da se življenje naglo izteka.

Pomoč na domu

Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Detabuizacija smrti

V slovenski družbi je odnos do umiranja in smrti še vedno zavit v tančico številnih predsodkov, strahov in skrivnosti – je tabuiziran. Osveščenost številnih umirajočih in tistih, ki delajo z njimi pa počasi narašča in nas sili, da končno vendarle spregovorimo tudi o življenju in smrti, o strahovih in stiskah, ki se ob umiranju dotaknejo nas vseh.