Kaj so to socialne pravice

people, homeless, male-850097.jpg

Avtor: INFORMATIVNI KLUB TARAJA

Socialne pravice so pravice, ki zagotavljajo državljanom določene socialne in ekonomske ugodnosti, ki so potrebne za dostojno življenje in vključenost v družbo. Te pravice se razlikujejo od političnih in civilnih pravic ter poudarjajo skrb za socialno blaginjo in enakost med ljudmi. Socialne pravice se običajno zagotavljajo v okviru socialne politike države in so namenjene izboljšanju življenjskih pogojev ljudi, zlasti tistih, ki so socialno ogroženi.

Nekatere pogoste oblike socialnih pravic vključujejo:
Pravica do zdravstvenega varstva: To vključuje pravico dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe in zdravil, ne glede na socialni in ekonomski položaj.
Pravica do socialne varnosti: Ta pravica zagotavlja finančno podporo ljudem v stiski, kot so brezposelni, invalidi, upokojenci ali druge socialno ogrožene skupine.
Pravica do stanovanja: Vključuje pravico do primernega in dostojnega stanovanja, brez katerega je težko zagotavljati osnovne življenjske potrebe.
Pravica do izobraževanja: Pravica do brezplačnega in dostopnega izobraževanja za vse, ne glede na socialni status.
Pravica do socialne pomoči: To vključuje pomoč za družine, ki se soočajo z revščino, otroške dodatke, subvencije za šolske obroke itd.
Pravica do pokojnine: Pravica do dostojne pokojnine za starejše osebe, ki so se upokojile.
Pravica do enakih možnosti in nediskriminacije: Socialne pravice vključujejo tudi pravico do enakih možnosti za vse državljane, ne glede na njihov spol, raso, vero, invalidnost itd.

Socialne pravice so ključne za gradnjo pravične in solidarne družbe, kjer se ljudem zagotavljajo osnovne potrebe in priložnosti za izboljšanje njihovega življenja. Te pravice so običajno opredeljene v zakonodaji držav in mednarodnih konvencijah, kot je Splošna deklaracija človekovih pravic.

KAKO UVELJAVITI DOLOČENE SOCIALNE PRAVICE:
Vloga za denarno socialno pomoč:
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468

Vloga za izredno denarno socialno pomoč:
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045

Ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca:
Obrazec:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/znizano-placilo-vrtca.html

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev:
Obrazec:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/znizano-placilo-vrtca.html

Subvencija za šolsko prehrano:
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2261

Pravica do starševskega dodatka:
Obrazec:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dodatek.html

Pravica do pomoči ob rojstvu otroka:
Obrazec:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dodatek.html

Pravica do dodatka za nego otroka:
Obrazec:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dodatek.html

Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek:
Obrazec:https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dodatek.html

Uveljavitev pravic ob rojstvu otroka – mama:
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dopust.html

Uveljavitev pravic ob rojstvu otroka – oče:
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dopust.html

Uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva:
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dopust.html

Varstveni dodatek:
Kakšni so pogoji:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/varstveni-dodatek/pogosta-vprasanja/pogoji-za-upravicenost-do-varstvenega-dodatka.html
Obrazec: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/vloge/vloga.html?id=5025

Začasna nezmožnost za delo – bolniško nadomestilo:
Višina bolniškega nadomestila:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/
Postopek:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/bolniska_ods/bolniska_postopek/

Poklicna bolezen:
Seznam poklicnih bolezni:
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2023-025-00456-OB~P001-0000.PDF

Postopek uveljavljanja pravice: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14889
Obrazec za ugotavljanje poklicne bolezni: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2023-025-00456-OB~P002-0000.PDF

Poklicna rehabilitacija:
Vse o poklicni rehabilitaciji:
https://www.zpiz.si/cms/content2019/pravica-do-poklicne-rehabilitacije
Nadomestilo za invalidnost:
Kako se izračuna:
https://www.zpiz.si/cms/content2019/odmera-nadomestila-za-invalidnost

Pokojnine – starostna, invalidska, vdovska:
Informativni izračun višine Starostne pokojnine – kakšni so pogoji?
https://www.zpiz.si/cms/content2019/splosni-informativni-izracun-visine-pokojnine

Invalidska pokojnina – kakšni so pogoji?
https://www.zpiz.si/cms/content2019/invalidska-pokojnina1

Vdovska pokojnina – kakšni so pogoji?
https://www.zpiz.si/cms/content2019/1270

Izplačevane 20 odstotkov predčpasne ali starostne pokojnine:
https://www.zpiz.si/cms/content2019/sizplaevanje-20-odstotkov-predasne-ali-starostne-

Invalidnina za telesno okvaro:
Kakšni so pogoji?
https://www.zpiz.si/cms/content2019/pravice-do-invalidnine-za-telesno-okvaro
Seznam telesnih okvar:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4684https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/starsevski-dopust.html

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi