Pravica do obravnave patronažne službe

nurse, heart, pulse-3624463.jpg

Avtor: INFORMATIVNI KLUB TARAJA

Patronažno zdravstveno varstvo je posebna vrsta zdravstvene storitve, ki se izvaja na domu pacienta. Namen patronažnega varstva je zagotoviti kakovostno zdravstveno nego in oskrbo pacientom, ki zaradi različnih razlogov (npr. bolezni, invalidnosti, starosti) ne morejo prejemati zdravstvene oskrbe v bolnišnici ali ambulanti.

Patronažne medicinske sestre obiskujejo paciente na njihovem domu. Pri tem skrbijo za različne zdravstvene potrebe pacientov, tako s kurativnega kot preventivnega področja, vključno s spremljanjem razvoja dojenčkov in otrok, kroničnih bolezni, dajanjem injekcij, previjanjem ran, svetovanjem o zdravem načinu življenja in drugo, kar pomaga preprečevati bolezni in izboljšati splošno zdravje.

Sodelujejo s pacientovimi zdravniki in drugimi zdravstvenimi strokovnjaki ter pomagajo koordinirati zdravstveno oskrbo pacienta.

Tudi nezavarovane osebe imajo pravico do obravnave patronažne službe, saj gre pri tem za zdravstveno zaščito njih samih in ostalih zavarovancev. Storitve pa se finančno krijejo iz drugih virov. Zdravstvena nega pacienta na domu se načrtuje in izvaja na osnovi PISNEGA NAROČILA (naloga), praviloma osebnega zdravnika.

Delavnik patronažnega zdravstvenega varstva je večinoma od ponedeljka do petka med 7. in 20. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa se delavnik prilagaja glede na nujne primere varovancev. V določenih primerih pa se lahko patronažno zdravstveno varstvo izvaja samo v dopoldanskem času, v kolikor je lokalna skupnost na prošnjo koncesionarskega izvajalca patronažnega zdravstvenega varstva le temu izdala ustrezno privoljenje.*

Družbene spremembe v zadnjih letih so prinesle povečanje potreb po kurativni zdravstveni negi na domu, še posebej med starajočim se prebivalstvom. Patronažne sestre se soočajo s čedalje zahtevnejšimi obiski, ki trajajo dlje časa. Preventiva je ključna za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni. Zato je pomembno, da se zavedamo teh izzivov in se osredotočimo na ohranjanje ravnovesja med kurativno in preventivno dejavnostjo v patronažnem varstvu.
Zagotavljanje dostopne in kakovostne zdravstvene nege na domu je ključno za dobrobit vseh
državljanov.

Še več informacij o patronažnem zdravstvenem varstvu in kaj vam iz tega naslova pripada, si lahko preberete v spodnjem članku NIJZ in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primatni ravni:

https://nijz.si/sistem-zdravstvenega-varstva/patronazno-varstvo/patronazno-varstvo-2/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4761

*Za dodatno informacijo o delovnem času patronažnega zdravstvenega varstva smo zaprosili NIJZ. Njihov odgovor se glasi:

V članku, ki ga navajate, so zapisana strokovna priporočila in usmeritve za delo izvajalcev patronažnega zdravstvenega varstva. Področja dela v patronažnem varstvu so zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti: zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka in dojenčka na domu, kar uvrščamo med preventivno dejavnost, ter zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu, kar spada med kurativno dejavnost. Zdravstvena nega pacienta na domu ter izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov se načrtuje in izvaja na osnovi pisnega naročila (delovnega naloga) zdravnika. Večina navedenih preventivnih obravnav se izvede od ponedeljka do petka. Prve obravnave otročnice in novorojenčka, ki morajo biti izvedene v 24 urah po odpustu iz porodnišnice, pa tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih (Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Uradni list RS: 19/98). Tudi vse obravnave za katere izda delovni nalog zdravnik, se morajo izvesti ne glede na dan v tednu/letu in ne glede na dogovor z lokalno skupnostjo.

Odstopanja od priporočil, ki jih omenjate, so bila možna zaradi zapisa v Splošnem dogovoru, ki je opredeljeval program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto in je bili objavljen na spletni strani ZZZS. Z letom 2022 je Splošni dogovor nadomestila Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev. V Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, 8/23 in 52/23) možnost izjem glede delovnega časa na podlagi dogovora z lokalno skupnostjo ni več zapisana.

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi