Klub Taraja

beanie, guy, man-2562646.jpg

Homeopatsko zdravljenje psihičnih težav

Psihične težave niso kategorija, ki bi jo zlahka definirali. Psihične težave so
splet socialnih in kulturnih okoliščin ter bioloških dejavnikov. Zato izraze kot
so psihična preobremenjenost in stres pogosto slišimo ne samo v strokovnih
krogih, ki se ukvarjajo z zdravjem človeka, temveč tudi v laičnih krogih.
Psihične težave in stiske, so bile določeno obdobje potisnjene v ozadje, zdaj
pa ponovno stopajo v ospredje zanimanja humanistike in medicine ter
splošnih javnosti. Stroka se zaveda davka, ki ga občuti oseba živeča v
sodobnih razmerah.

Homeopatsko zdravljenje psihičnih težav Read More »

senior, elderly, people-3336451.jpg

DOLGOTRAJNA OSKRBA – KAJ NAS ČAKA V LETU 2024 IN KASNEJE

Z 13. novembrom 2023 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) začel pošiljati obvestila o novem zavarovanju – zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Gre za novo zavarovanje, ki je obvezno za vse tiste, ki so že vključeni v druga obvezna socialna zavarovanja. [1] Cilj zavarovanja je izboljšati trenutno stanje na področju socialnega varstva za starejše.

DOLGOTRAJNA OSKRBA – KAJ NAS ČAKA V LETU 2024 IN KASNEJE Read More »

lightbulb, man, fire-1994881.jpg

Načini obvladovanja jeze

Tokrat vam v nadaljevanju sklopa o enem izmed najpomembnejših čustev – jezi – želimo predstaviti nekatere prvotne načine, s katerimi lahko svojo jezo pričnemo obvladovati na ustrezen način in naredimo korak k boljšemu odnosu do sebe in drugih.

1. Prvi najpomembnejši in ključni korak je, da se ne sramujete svojih čustev in se te naučite sprejemati. Predvsem ne obsojajte jeze, ko se ta pojavi.

2. Naučite se prepoznati, kako občutite jezo (dihanje, cmok v grlu, toplota v prsnem košu …).

3. Vprašajte se po lastnih potrebah.

Načini obvladovanja jeze Read More »

startup, business, people-849804.jpg

Poskusno delo

125. člen ZDR-1 določa, da se lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu. Pri tem je namen poskusnega dela ta, da delodajalec preizkusi ali je delavec usposobljen in ali ima zadostna znanja za opravljanje delovnih nalog, ki so določene s pogodbo o zaposlitvi. Namen poskusnega dela je tako preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi, torej preizkus, ali je delavec, ki sicer izpolnjuje formalne pogoje predpisane izobrazbe in delovnih izkušenj, v praksi sposoben opravljati delo in ustreza pričakovanjem delodajalca ali je njegovo delo v skladu z utemeljenimi standardi, ki jih zasleduje delodajalec.

Poskusno delo Read More »