Pravni nasveti

startup, business, people-849804.jpg

Poskusno delo

125. člen ZDR-1 določa, da se lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita o poskusnem delu. Pri tem je namen poskusnega dela ta, da delodajalec preizkusi ali je delavec usposobljen in ali ima zadostna znanja za opravljanje delovnih nalog, ki so določene s pogodbo o zaposlitvi. Namen poskusnega dela je tako preizkus znanja in sposobnosti delavca za opravljanje dela, za katero je sklenil pogodbo o zaposlitvi, torej preizkus, ali je delavec, ki sicer izpolnjuje formalne pogoje predpisane izobrazbe in delovnih izkušenj, v praksi sposoben opravljati delo in ustreza pričakovanjem delodajalca ali je njegovo delo v skladu z utemeljenimi standardi, ki jih zasleduje delodajalec.

photos, hands, hold-256887.jpg

Razdedinjenje in dedna nevrednost

Osrednji predpis na področju dedovanja v slovenskem pravnem redu je Zakon o dedovanju (v nadaljevanju ZD),[1] ki omogoča dedovanje na podlagi zakona ali oporoke (7. člen ZD). Tako o oporočnem[2] kot o zakonitem[3] dedovanju smo v Društvu Pravo za vse že pisali, zato se bomo v tem članku podrobneje posvetili institutoma, ki dedičem preprečujeta dedovanje.

Govorili bomo o dedni nevrednosti in razdedinjenju. Uvodoma lahko izpostavimo, da pride institut razdedinjenja v poštev samo pri oporočnem dedovanju, medtem ko je dedna nevrednost lahko uveljavljena tako pri dedovanju na podlagi zakona kot tudi na podlagi oporoke (16. in 42. člen ZD).

industrial, security, logistic-1636390.jpg

Pravice in varstvo starejših delavcev

Humanitarno društvo Pravo za vse informira Pravice in varstvo starejših delavcev Avtorica: Ana Pušnik, mag. prav. Delovna aktivnost starejših delavcev postaja vedno bolj aktualna tema, saj se povprečna pričakovana življenjska doba ljudi podaljšuje, s tem pa se prilagaja tudi delovnopravna zakonodaja. Starejši delavci imajo glede na Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1)[1] posebno varstvo. Namen …

Pravice in varstvo starejših delavcev Read More »

row houses, serial houses, houses-384596.jpg

Vpliv sklenitve pogodbe o preužitku na zapuščino

Humanitarno društvo Pravo za vse informira Vpliv sklenitve pogodbe o preužitku na zapuščino Avtor: Pravo za vse Ko človek doseže določeno starost, se kot po pravilu sooča z vprašanjem, kako poskrbeti zase in svoje bližnje, ko mu bodo opešale moči in ko se mu bodo dohodki v posledici nevzdržnih pokojninskih sistemov bistveno zmanjšali. Tovrstne skrbi …

Vpliv sklenitve pogodbe o preužitku na zapuščino Read More »

sad, grief, black and white mono-659422.jpg

Uveljavljanje pravice do izredne denarne socialne pomoči

Humanitarno društvo Pravo za vse informira KRATEK VODNIK PO UVELJAVLJANJU PRAVICE DO IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI Avtorica: Eva Hvalec, dipl. prav. (UN) V zadnjih mesecih smo po dolgotrajni in izčrpavajoči epidemiji koronavirusa z višanjem stroškov ogrevanja, cen pogonskih goriv in hrane doživeli nov udarec, ki je pri ljudeh povzročil nove težave ali pa je že …

Uveljavljanje pravice do izredne denarne socialne pomoči Read More »

ameland, the netherlands, house-5651866.jpg

Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze

Humanitarno društvo Pravo za vse informira KAKO RAZDELITI PREMOŽENJE OB RAZPADU ZAKONSKE ZVEZE Kaj storiti, če partnerja ne moreta doseči sporazuma? Avtorica: Mateja Veingerl, univ. dipl. prav. Članek je bil objavljen v časniku Delu dne 27. 4. 2015. Eno izmed pogostejših vprašanj, ki prispejo na naslov ekipe Pravo za vse, zadeva delitev premoženja ob razvezi zakonske …

Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze Read More »

lover, adult, bedroom-1822498.jpg

Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem

Humanitarno društvo Pravo za vse informira Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem Avtor: Monika Pušaver, dipl. prav. (UNI) Družinski zakonik (DZ)[1] je bil sprejet 21. marca 2017, v celoti pa se je začel uporabljati 15. aprila 2019. Cilj omenjenega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih …

Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem Read More »

sun, sunrise, field-5685447.jpg

Odgovornost za dolgove in odpoved dediščini

Pogodba o dosmrtnem preživljanju spada med dednopravne pogodbe, skupaj s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilno pogodbo za primer smrti ter pogodbo o preužitku. Namen pogodbe o dosmrtnem preživljanju je zagotoviti dosmrtno preživljanje preživljanca v zameno za njegovo vnaprej določeno premoženje.