Pravni nasveti

sun, sunrise, field-5685447.jpg

Odgovornost za dolgove in odpoved dediščini

Pogodba o dosmrtnem preživljanju spada med dednopravne pogodbe, skupaj s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilno pogodbo za primer smrti ter pogodbo o preužitku. Namen pogodbe o dosmrtnem preživljanju je zagotoviti dosmrtno preživljanje preživljanca v zameno za njegovo vnaprej določeno premoženje.

people, old, elderly-2582878.jpg

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju spada med dednopravne pogodbe, skupaj s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilno pogodbo za primer smrti ter pogodbo o preužitku. Namen pogodbe o dosmrtnem preživljanju je zagotoviti dosmrtno preživljanje preživljanca v zameno za njegovo vnaprej določeno premoženje.

little girl, wildflowers, meadow-2516578.jpg

Preživninska obveznost do otrok

Kot že vrsto let, tudi letos, 20. novembra, po vsem svetu praznujemo dan otroka. Na ta dan je bila leta 1959 sprejeta deklaracija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Leta 1989 pa je bila sprejeta konvencija o otrokovih pravicah, ki je postala prva zavezujoča mednarodna konvencija za uresničevanje pravic otrok. Glavno vodilo konvencije je načelo otrokovih koristi in prizadevanje za dosego minimalnih standardov zaščite, varstva in razvoja otrok.

father, baby, portrait-22194.jpg

Starševski dopust

V praksi pogosto prihaja do nerazumevanja pri pojmu STARŠEVSKI DOPUST. Večkrat se pogovorno (približno) enoletni odsotnosti z dela po rojstvu otroka reče »porodniški dopust«, kar še dodatno utrjuje prepričanje in prakso, da ga koristi le mati otroka.

Pravica delavca, da odkloni delo

Delovno razmerje je po definiciji Zakona o delovnih razmerjih ( v nadaljevanju ZDR-1) razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

roosevelt, president, usa

Posebnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu

Invalidi so po Zakonu o delovnih razmerjih – 1 (v nadaljevanju: ZDR-1) posebej varovana kategorija delavcev, zato je za odpoved pogodbe o zaposlitvi predviden poseben postopek. V praksi se seveda lahko zgodi, da potreba po delu, ki ga je opravljal delavec invalid, preneha. Temu je lahko tako bodisi iz poslovnih razlogov ali pa iz razloga podane invalidnosti (in posledične nemožnosti opravljanja dela).

men, employees, suit

Prikrito delovno razmerje

Delovna razmerja ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), ki delovno razmerje v 4. členu opredeljuje kot razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organizirani delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.