Pravni nasveti

sad, grief, black and white mono-659422.jpg

Kratek vodnik po uveljavljanju pravice do izredne denarne socialne pomoči

Humanitarno društvo Pravo za vse informira KRATEK VODNIK PO UVELJAVLJANJU PRAVICE DO IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI Avtorica: Eva Hvalec, dipl. prav. (UN) V zadnjih mesecih smo po dolgotrajni in izčrpavajoči epidemiji koronavirusa z višanjem stroškov ogrevanja, cen pogonskih goriv in hrane doživeli nov udarec, ki je pri ljudeh povzročil nove težave ali pa je že …

Kratek vodnik po uveljavljanju pravice do izredne denarne socialne pomoči Read More »

ameland, the netherlands, house-5651866.jpg

Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze

Humanitarno društvo Pravo za vse informira KAKO RAZDELITI PREMOŽENJE OB RAZPADU ZAKONSKE ZVEZE Kaj storiti, če partnerja ne moreta doseči sporazuma? Avtorica: Mateja Veingerl, univ. dipl. prav. Članek je bil objavljen v časniku Delu dne 27. 4. 2015. Eno izmed pogostejših vprašanj, ki prispejo na naslov ekipe Pravo za vse, zadeva delitev premoženja ob razvezi zakonske …

Kako razdeliti premoženje ob razpadu zakonske zveze Read More »

lover, adult, bedroom-1822498.jpg

Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem

Humanitarno društvo Pravo za vse informira Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem Avtor: Monika Pušaver, dipl. prav. (UNI) Družinski zakonik (DZ)[1] je bil sprejet 21. marca 2017, v celoti pa se je začel uporabljati 15. aprila 2019. Cilj omenjenega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih …

Sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem Read More »

sun, sunrise, field-5685447.jpg

Odgovornost za dolgove in odpoved dediščini

Pogodba o dosmrtnem preživljanju spada med dednopravne pogodbe, skupaj s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilno pogodbo za primer smrti ter pogodbo o preužitku. Namen pogodbe o dosmrtnem preživljanju je zagotoviti dosmrtno preživljanje preživljanca v zameno za njegovo vnaprej določeno premoženje.

people, old, elderly-2582878.jpg

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju spada med dednopravne pogodbe, skupaj s pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, sporazumom o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilno pogodbo za primer smrti ter pogodbo o preužitku. Namen pogodbe o dosmrtnem preživljanju je zagotoviti dosmrtno preživljanje preživljanca v zameno za njegovo vnaprej določeno premoženje.

little girl, wildflowers, meadow-2516578.jpg

Preživninska obveznost do otrok

Kot že vrsto let, tudi letos, 20. novembra, po vsem svetu praznujemo dan otroka. Na ta dan je bila leta 1959 sprejeta deklaracija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Leta 1989 pa je bila sprejeta konvencija o otrokovih pravicah, ki je postala prva zavezujoča mednarodna konvencija za uresničevanje pravic otrok. Glavno vodilo konvencije je načelo otrokovih koristi in prizadevanje za dosego minimalnih standardov zaščite, varstva in razvoja otrok.

father, baby, portrait-22194.jpg

Starševski dopust

V praksi pogosto prihaja do nerazumevanja pri pojmu STARŠEVSKI DOPUST. Večkrat se pogovorno (približno) enoletni odsotnosti z dela po rojstvu otroka reče »porodniški dopust«, kar še dodatno utrjuje prepričanje in prakso, da ga koristi le mati otroka.