Uporaba potečenih osebnih izkaznic na območju Republike Slovenije

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI

Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve, 13. 7. 2021

Ministrstvo za notranje zadeve je posredovalo informacijo o možnosti uporabe potečenih osebnih izkaznic Republike Slovenije, na območju Republike Slovenije.

Seznanjamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Zakon o interventnih ukrepih), ki med drugim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost, pod omejenimi pogoji.

Zakon o osebni izkaznici, ki je trenutno v uporabi, določa, da je osebna izkaznica javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo1. Hkrati določa tudi veljavnosti osebnih izkaznic, ki so primarno vezane na starost imetnika ob vložitvi vloge. Datum veljavnosti osebne izkaznice je izpisan tudi kot pomemben podatek na prednji strani dokumenta v rubriki »velja do«.

13. člen Zakona o interventnih ukrepih določa, da lahko državljan Republike Slovenije ne glede na določbo 9. člena Zakona o osebni izkaznici2 osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 29. marca 2020do 31. decembra 2021, uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva.

Uporaba osebne izkaznice v navedene namene je mogoča zgolj na območju Republike Slovenije, ni pa mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datuma rojstva ali EMŠO, ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe3.

Novost, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih, začne veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije, to je predvidoma v naslednjem tednu.

1 Osebno izkaznico lahko uporablja tudi za prehod državne meje, pri čemer je krog držav, kamor se lahko vstopa z osebno izkaznico omejen.

2 Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21

3 11. člen Zakona o osebni izkaznici

 

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi