Čeprav v nekem delu javnosti velja prepričanje, da socialne pomoči ni potrebno vračati, temu ni ravno tako

sad, girl, sadness

Avtor: PRAVNO-INFORMACIJSKI CENTER LJUBLJANA

Obstajata namreč dva ločena sistema vračanja prejete pomoči iz naslova denarne socialne pomoči. Pravilo za vračanje pa je odvisno od tega, kdaj je bila oseba upravičena do omenjenih prejemkov. Če je oseba pridobila pravico do socialno varstvenih prejemkov po 01. 02. 2017 in nima v lasti nepremičnine vredne več kot 120.000,00 eur, po njeni smrti dedičem ni potrebno vračati prejete pomoči.

Če ima oseba v lasti nepremičnino vredno več kot 120.000,00 eur, potem načeloma ni upravičena do denarne socialne pomoči, vendar lahko pristojni center za socialno delo v postopku ugotovi upravičenost, saj zakon omogoča izjeme. V tem primeru se osebi odobri denarna socialna pomoč in se ob izdaji odločbe v zemljiško knjigo na nepremičnini vpiše prepoved obremenitve in odsvojitve, po smrti upravičenca pa je potrebno prejeto pomoč vrniti v celoti (obremenitev v zemljiški knjigi služi le za zavarovanje terjatve).

Bolj kompleksen sistem vračanja velja za osebe, ki so pravico do prejemkov pridobile pred 01. 02. 2017. V teh primerih velja, da upravičencem oziroma njihovim dedičem ni potrebno vračati:   – izredne denarne socialne pomoči,                                                                                                           – pogrebnine in posmrtnine ter                                                                                                                   – redne denarne socialne pomoči, ki jo je upravičenec prejemal 12 mesecev ali manj

Če je oseba prejemala denarno socialno pomoč več kot 12 mesecev, jo je potrebno vrniti, vendar ne v celoti temveč v zmanjšanem znesku (najprej se od celotnega prejetega zneska odšteje 12 najvišjih prejetih mesečnih zneskov denarne socialne pomoči, nato se od preostalih mesečnih zneskov odšteje še 1/3).

Vsak primer je individualen, zato naj se vsak pozanima za svoj primer na pristojnem centru za socialno delo.

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi