Pomoč na domu

Avtor: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje. S pomočjo na domu se nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju.

Vrste pomoči v storitvi
Pomoč na domu in njen obseg se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Storitev pomoč na domu lahko obsega naslednje vrste pomoči:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
– gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju
in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Izvajalci in sofinanciranje storitve
Pomoč na domu je v pristojnosti občin, saj občina izbere izvajalca, ki nato storitev izvaja v ‘okviru mreže javne službe’. Izvajalec storitve je lahko javni zavod ali koncesionar. Občine pomoč na domu tudi sofinancirajo, najmanj v višini 50 %, v povprečju pa preko 70 % celotnih stroškov. Povprečna cena storitve znaša med 5 in 6 evrov na uro.

Ponudniki storitve pomoči na domu v okviru javne službe
Če menite, da potrebujete to vrsto pomoči se obrnite na izvajalca pomoči na domu, ki izvaja storitev v vaši občini. Vrsto informacij s tem v zvezi lahko dobite tudi na najbližjem centru za socialno delo, ki je ponekod tudi sam izvajalec te oskrbe.

– Ponudniki pomoči na domu v okviru javne službe
– Seznam zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo*

Vam je bil članek všeč?

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest

Komentiraj

Prijavi se na novice

*S poslanim e-mail-om soglašaš s Pogoji poslovanja.

Sledi nam:

Mogoče te zanima tudi