TaIntervju

Reflections And Insights From The Couch

Informativni klub Taraja

Informativni klub Taraja (z dolgim nazivom: Taraja, klub za informiranje o človekovih pravicah) je prostovoljska organizacija in družbeno koristen projekt. Del tega projekta so tudi pravljice.

Read More

Športno društvo Partizan Dolsko

Športno drušvto Partizan Dolsko ima zelo dolgo zgodovino. Njegovi začetki segajo v leto 1910, ko je bilo vzporedno s Prosvetnokulturnim društvom ustanovljeno tudi Telovadno društvo Dolsko, v katerem so gojili težko atletiko, predvsem rokoborbo in boks.

Read More
justice, statue, lady justice

Humanitarno društvo Pravo za VSE

Pred formalno ustanovitvijo društva v letu 2012, so takrat še študentje, združili svoje moči iz različnih področij z namenom vzpostaviti sistem za zagotavljanje pravne pomoči ljudem. Tako je nastal »Spletni portal Pravo za VSE«.

Read More

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Delujemo že od leta 1953 in smo vedno bolj nepogrešljiv sogovornik v sodobno organizirani civilni družbi.

Read More

Slovensko društvo Hospic

Slovensko društvo Hospic je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja.

Read More

Beli obroč Slovenije

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, je humanitarno društvo, ki nudi pomoč žrtvam kaznivih dejanj, predvsem žrtvam nasilja v družini. Društvo deluje v slovenskem prostoru od svoje ustanovitve 5.12.2003, ko je nastalo na pobudo Društva državnih tožilcev Slovenije. S svojimi nalogami in poslanstvom se pridružujemo Evropskemu forumu za zaščito žrtev.

Read More