TaIntervju

Reflections And Insights From The Couch

ZPMS – Z univerzo v Ljubljani podpisan sporazum v dobrodelni akciji SRČNA UL

S podpisom sporazuma med Univerzo v Ljubljani (UL) in Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) se je začela akcija Srčna UL. Z njo želimo pomagati študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki so zaradi epidemije covida-19 ostali brez finančnih sredstev za preživetje. Mnogi med njimi so namreč izgubili študentsko delo in niso našli novega, ali pa so delo izgubili njihovi starši, skrbniki. Pomagati je mogoče s kratkim telefonskim sporočilom na številko 1919 s ključno besedo SRCNAUL5 (prispevek 5 EUR) ali SRCNAUL10 (prispevek 10 EUR). Sredstva se lahko nakaže tudi na transakcijski račun ZPMS ali s sklenitvijo donatorske pogodbe.

Read More

Nevladniki: Proti razslojenosti informacijske družbe

Najprej je bil film. Pred več kot desetimi leti je po svetovnem spletu zakrožil prvi del dokumentarca Zeitgeist (Duh časa, 2007). Režiser Peter Joseph je predstavil alternativno razlago svetovne zgodovine in naštel nekatere razloge, zaradi katerih je današnji svet bistveno slabši, kot bi lahko bil.

Read More

Informativni klub Taraja

Informativni klub Taraja (z dolgim nazivom: Taraja, klub za informiranje o človekovih pravicah) je prostovoljska organizacija in družbeno koristen projekt. Del tega projekta so tudi pravljice.

Read More

Športno društvo Partizan Dolsko

Športno drušvto Partizan Dolsko ima zelo dolgo zgodovino. Njegovi začetki segajo v leto 1910, ko je bilo vzporedno s Prosvetnokulturnim društvom ustanovljeno tudi Telovadno društvo Dolsko, v katerem so gojili težko atletiko, predvsem rokoborbo in boks.

Read More

Zveza prijateljev mladine Slovenije

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija. Delujemo že od leta 1953 in smo vedno bolj nepogrešljiv sogovornik v sodobno organizirani civilni družbi.

Read More

Slovensko društvo Hospic

Slovensko društvo Hospic je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu žalovanja.

Read More

Beli obroč Slovenije

Beli obroč Slovenije, Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, je humanitarno društvo, ki nudi pomoč žrtvam kaznivih dejanj, predvsem žrtvam nasilja v družini. Društvo deluje v slovenskem prostoru od svoje ustanovitve 5.12.2003, ko je nastalo na pobudo Društva državnih tožilcev Slovenije. S svojimi nalogami in poslanstvom se pridružujemo Evropskemu forumu za zaščito žrtev.

Read More